Kategorie: Wszystkie | Newsy | Regulamin | Inne | Nagrody
RSS
czwartek, 25 września 2008

W ostatnim juz tygodniu trwania konkursu nasze szanowne jury wyróżniło blogi:

 

http://meehau.blox.pl/html


http://zasluchanie.blox.pl/html

 

Gratulujemy.

Natomiast zwycięzca całego konkursu - przypominamy zwycięzca konkursu otrzymuje komputer przepiękny;) -

jest............

Pan_Audytor

www.audytor.blox.pl

W sprawie odbioru nagrody odezwiemy się do zwycięzcy osobiście.

 

Dziekujemy wszystkim za udział w konkursie.

14:01, zostanredaktorem , Newsy
Link Komentarze (3) »
czwartek, 04 września 2008

Wyróżnieni w tym tygodniu:

MusicBlox!

vins3nt 

Płytki Blog

maciejlata 

Zdecydowaliśmy się również nagrodzić zupełnie świeży blog:

Reminescencje

bekonowicz

Mamy nadzieję, że jego autor zostanie zachęcony do dalszej pracy nad swoim blogiem:)

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie i czekamy z niecierpliwością na Wasze zgłoszenia!13:13, zostanredaktorem
Link Dodaj komentarz »
środa, 13 sierpnia 2008
Przed nami kolejna odsłona konkursu "Zostań redaktorem". Zwycięzcami w tym tygodniu są:

 

snoozie

Wspaniały blog pod wiele mówiącym tytułem "in.da.house"

oraz

autorzy blogu

Arte música po naszemu

Czyli tendencyjnie oceny, subiektywne opinie, dużo sentymentu. Naszość. Zapraszamy spragnionych duzych dawek dobrych dźwięków


Dziękujemy autorom blogów za udział w konkursie. Życzymy samych sukcesów.

16:41, zostanredaktorem
Link Komentarze (1) »
poniedziałek, 04 sierpnia 2008

Nasz nowy konkurs "Zostań redaktorem Infomuzyki" nabiera tempa. Co tydzień będziemy prezentowali autorów 3 blogów, których notki zasłużyły na szczególną uwagę naszych jurorów.

Dzisiaj pierwsza trójka:

joilet

Wytrawne ucho w czwartym wymiarze...

audytor
O wszystkim i o niczym... Głównie o muzyce.

augiopolemusik
Blog o muzyce alternatywnej i nie tylko

Zwycięzcy otrzymają od nas nagrody w postaci zestawów płyt CD. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Zasady są proste. Czeka na was jeszcze sporo zestawów CD, 3 odtwarzacze Creative MP3 Player i Notebook Asus M5!

17:16, zostanredaktorem , Nagrody
Link Komentarze (7) »
wtorek, 22 lipca 2008

Ogłaszamy niniejszym konkurs na najlepszego bloga muzycznego, poświęconego muzycznym wydarzeniom lata 2008. Konkurs będzie trwał od 21 lipca do 25 września 2008 roku.
Zasady są proste: dodaj swojego bloga do serwisu Musicblox.pl (instrukcję, jak to zrobić, znajdziesz tutaj) oraz zgłoś swojego bloga wysyłając nam linka na adres mailowy: zostanredaktorem@gazeta.pl.
Redaktorzy serwisu Infomuzyka.pl nagrodzą najciekawsze notki z kolejnych tygodni konkursu oraz z miesiąca.
Nagrodą główną w konkursie jest Notebook Asus M5 o wartości 3999 PLN brutto.
Zwyciezcy zostaną zaproszeni do współpracy z serwisem Infomuzyka.pl
Dodatkowo udostępniamy Ci fajną wklejkę na bloga a związaną z konkursem.

UPDATE: Kod do wklejenia na bloga w pole na kod HTML (wygląd>elementy):

<script src="http://zostanredaktorem.blox.pl/resource/wklejka.js" type="text/javascript"></script> 

A obrazek wyglada tak:

 


 

10:06, zostanredaktorem , Newsy
Link Komentarze (2) »
środa, 09 lipca 2008

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań redaktorem Infomuzyki" ("Konkurs") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 54.977.535 PLN, kapitał wpłacony: 44.140.500 PLN, NIP 526-030-56-44 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.blox.pl zwanego dalej „Serwisem” oraz na stronach serwisu Infomuzyka.pl, w terminie od 21 lipca 2008 roku do 25 września 2008 roku.

3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie użytkownicy Serwisu, w ramach Serwisu prowadzący blogi. Warunkiem realizacji przez uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie w formularzu rejestracyjnym w portalu Gazeta.pl, najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, danych kontaktowych, w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych Regulaminem.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Zgłosić udział w Konkursie mogą wyłącznie użytkownicy Serwisu, prowadzący w ramach Serwisu blog.

2. Aby zgłosić blog do Konkursu należy w terminie od 21 lipca 2008 roku do 21 września 2008 roku:

zapisać prowadzonego przez siebie bloga do kategorii MusicBlox poprzez dostępną na stronach Serwisu opcję;
a następnie w ramach prowadzonego przez siebie bloga dokonywać wpisów dotyczących muzycznych wydarzeń lata 2008;
wysłać e-mail zawierający link do prowadzonego przez uczestnika konkursu bloga, o których mowa w pkt. b) powyżej na adres zostanredaktorem@gazeta.pl.

3. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość wpisów.

4. Poprzez zamieszczenie wpisu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wpis ten nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zamieszczenia wpisu na stronach Serwisu oraz udzielenia zezwolenia na publikację wpisu na stronach Serwisu oraz serwisu Infomuzyka.pl i portalu Gazeta.pl.

5. Poprzez zamieszczenie wpisu w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie wpisu na stronach Serwisu oraz serwisu Infomuzyka.pl i portalu Gazeta.pl, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród uczestników, którzy spełniają warunki § 2 i 3 i zamieścili wpis w danym tygodniu trwania Konkursu, jury wskaże 3 autorów najciekawszych wpisów w danym tygodniu trwania Konkursu. Nagrodzone wpisy będą prezentowane w Serwisie Infomuzyka.pl, a ich autorom przyznane zostaną nagrody tygodnia, o których mowa w § 5 ustęp 1 pkt a).

2. Spośród uczestników nagrodzonych w danym miesiącu trwania Konkursu nagrodami tygodnia – na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej jury wskaże autora najciekawszego wpisu w danym miesiącu trwania Konkursu. Nagrodzone wpisy będą prezentowane w Serwisie Infomuzyka.pl, a ich autorom przyznane zostaną nagrody miesiąca, o których mowa w § 5 ustęp 1 pkt b).

3. Spośród uczestników nagrodzonych nagrodami tygodnia – na zasadach określonych w ustępie 1 powyżej jury wskaże autora najciekawszego wpisu w Konkursie. Nagrodzony wpis będzie prezentowany w Serwisie Infomuzyka.pl, a jego autorowi przyznana zostanie nagroda główna, o której mowa w § 5 ustęp 1 pkt c).

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator opublikuje na stronie Serwisu oraz na stronie serwisu Infomuzyka.pl:
listę osób nagrodzonych nagrodą tygodnia w ciągu 3 dni od zakończenia danego tygodnia trwania Konkursu;
listę osób nagrodzonych nagrodą miesiąca w ciągu 3 dni od zakończenia danego miesiąca trwania Konkursu;
ostateczne wyniki Konkursu dnia 25 września 2008 roku.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie jest:
27 zestawów płyt CD – po jednym dla każdego z uczestników określonych w § 4 ustęp 1 (nagroda tygodnia);
3 odtwarzacze Creative MP3 Player 1 GB o wartości 150 PLN za sztukę – po jednym dla każdego z uczestników określonych w § 4 ustęp 2 (nagroda miesiąca);
komputer Notebook Asus M5 o wartości 3999 PLN brutto – dla uczestnika określonego w § 4 ustęp 3 (nagroda główna).

2. Uczestnik Konkursu nagrodzony nagrodą główną określoną w ustępie 1 pkt c) powyżej obowiązany jest zgodnie z art. 30 ustęp 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody. dostarczyć Organizatorowi potwierdzenie dokonania przelewu na konto Organizatora (płatnika podatku) kwoty należnego zryczałtowanego podatku. Warunkiem wydania nagrody, o której mowa w niniejszym ustępie jest doręczenie Organizatorowi powyższego potwierdzenia.

3. Z zastrzeżeniem ustępu 2 powyżej nagrody konkursowe zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adresy zwycięzców Konkursu podane w ich formularzach rejestracyjnych w Portalu Gazeta.pl.

4. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił warunków określonych w § 2 i 3 Regulaminu, nie podał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody, nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od wysłania przez Organizatora, lub nie dostarczy Organizatorowi potwierdzenia, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po zamieszczeniu wpisów w Serwisie.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem ''Konkurs Zostań redaktorem Infomuzyki", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru
i rozliczania nagród.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Konkursu nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagrody konkursowej.
12:52, zostanredaktorem , Regulamin
Link Komentarze (4) »